Autorskie Biuro Architektoniczne ABAKUS oferuje usługi na wszystkich etapach projektowych: wykonujemy koncepcje, projekty budowlane oraz wykonawcze. Tworzymy projekty kompleksowo - we wszystkich branżach, wraz z kosztorysami, uzgodnione z rzeczoznawcami - projekty gotowe do wnioskowania o pozwolenie na budowę. Po zakończeniu prac projektowych prowadzimy nadzory autorskie w trakcie budowy.

 


Wykonujemy projekty:


- budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych;

- obiektów użyteczności publicznej: administracyjnych,
oświatowych,

   handlowych, gastronomicznych, sportowych, usługowych, banków, kultu

   religijnego, służby zdrowia itp.;
- obiektów hotelowych i rekreacyjnych: hoteli, internatów,
sanatoriów,

  domów wypoczynkowych itp.;

- obiektów przemysłowych: zakładów produkcyjnych, warsztatów usługowych,

   hal magazynowo-składowych, wiat i placów składowych itp.;

- adaptacji, modernizacji i rewaloryzacji istniejących obiektów, w tym

   także tych objętych opieką konserwatora zabytków;
małej architektury: podjazdy dla niepełnosprawnych, urządzenia parkowe

   i sportowo-rekreacyjne, osłony śmietnikowe itp.;
- urbanistyczne terenów mieszkaniowych, handlowo-usługowych

   i przemysłowych, także przy współpracy z architektem krajobrazu;
- wnętrz mieszkalnych, biurowych i usługowych.

 


Aby pobrać listę referencyjną koncepcji i projektów stworzonych przez nasze biuro kliknij tutaj

web design - jash.pl

Abakus na Facebook