zadanie projektowe      moduły do kompostowania odpadów biologicznych

projekt budowlany        2010 r.    realizacja  2012-2013 r.  

inwestor                      MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z o.o.

web design - jash.pl

Abakus na Facebook