zadanie projektowe      budynek restauracyjno-hotelowy, Grubno, pow. Chełmiński

koncepcja                    wrzesień 2012 r.    

web design - jash.pl

Abakus na Facebook