zadanie projektowe      rozbudowa domu jednorodzinnego o pom. biurowe

projekt budowlany        2011/2012 r.    

planowana realizacja    2012 r.  

web design - jash.pl

Abakus na Facebook