zadanie projektowe     kamienica handlowo-usługowo-mieszkalna - adaptacja,

                                 ul. Łazienna, Toruń

projekt                       2008 r.    

web design - jash.pl

Abakus na Facebook