zadanie projektowe    modernizacja elewacji budynku biurowego,

                                Toruń ul. Lelewela

koncepcja                  2010 r.    

web design - jash.pl

Abakus na Facebook